Onze dienstverlening

Om het leven, het wonen en de zorg van de bewoners kwaliteitsvol te ondersteunen biedt woonzorgcentrum Sint-Gabriël de volgende zorgfuncties aan:

  • ondersteunende begeleiding van de bewoner en zijn familie
  • huishoudelijke verzorging: maaltijden, onderhoud, was...
  • persoonlijke verzorging: hulp bij wassen, kleden, in en uit bed gaan, naar toilet gaan...
  • verpleegkundige activiteiten: toedienen van inspuitingen, wondverzorging...
  • kinesitherapie met als doel het zelfstandig functioneren van de bewoner te bevorderen, te herstellen of te handhaven
  • behandeling of medische zorgverlening door de huisarts
  • palliatieve zorg

U mag uw eigen huisarts en kinesist houden. Ook de keuze van een ziekenhuis, indien een opname nodig is, is vrij.

Wij bieden ondersteunende diensten aan, waar de bewoners vrij en flexibel gebruik van kunnen maken:

  • De cafetaria van het woonzorgcentrum Sint-Gabriël bevindt zich op het gelijkvloers en is dagelijks geopend van 14.00 tot 17.00 uur. De bediening in de cafetaria is in handen van vrijwilligers.
  • Ons woonzorgcentrum heeft een eigen kapsalon, dat op woensdag- en donderdagnamiddag open is. De pedicure komt na afspraak op vrijdagmorgen en zorgt ervoor dat de voeten van de bewoners in goede conditie zijn en blijven.

Voor de meeste ouderen, maar ook voor hun familieleden, zijn de beslissing tot opname in een woonzorgcentrum en de opname zelf, een grote stap. Verliesgevoelens, onzekerheid en zelfs angst voor het onbekende komen in deze omstandigheden dikwijls voor. Daarom staan de sociaal verpleegkundige, zorgcoördinator en directeur vanaf het eerste contact klaar om de kandidaat-bewoner en diens familie met raad en daad te begeleiden.

Bezoek is altijd van harte welkom, maar let er wel op dat u steeds uw nacht- en middagrust en die van de andere bewoners respecteert. U mag het woonzorgcentrum verlaten, ook voor een langdurig verblijf buitenshuis. We weten dit wel graag op voorhand.